Антитіла IgE до алергенів курячого м’яса

Код: 8019

Час виконання: 2 роб.дн.

Ціна у Київ

280,00 грн

Опис аналізу:

Антитіла IgE до алергенів курячого м'яса – лабораторний аналіз, який використовується для діагностики алергії на курятину.

М'ясо курки – один із найпопулярніших продуктів харчування в усьому світі. Кури вирощуються повсюдно, завдяки чому їх чисельність на планеті становить близько 19 мільярдів особин – це найпоширеніший вид птахів.

Курятина є важливою частиною здорового раціону завдяки високому вмісту білку (до 19%) у поєднанні з низькою жирністю (близько 2%), значною кількістю вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В9 та В12), С, Е, Н та РР. Куряче м'ясо багате фосфором, залізом, хромом, магнієм, кобальтом, кальцієм та калієм.

М'ясо курки рекомендується включати до раціону дітей та людей похилого віку, пацієнтів з гастритом і виразкою, цукровим діабетом, захворюваннями суглобів та судин. Перевагу рекомендують віддавати відвареному або запеченому м'ясу. З точки зору дієтології найбільш цінною частиною тушки є філе (куряча грудка).

Харчова алергія на курятину трапляється відносно рідко. Якщо курячі яйця включаються до топ-8 харчових алергенів, а куряче перо – до десятки основних респіраторних, то на м'ясо курки припадає менше 5% випадків харчових алергій. З урахуванням масовості вживання (більше 40% м'яса, що вживається в їжу, припадає саме на курятину, кожна людина щорічно вживає її десятками кілограм), можна сміливо називати куряче м'ясо гіпоалергенним продуктом.

Проте у незначної кількості людей курятина все ж таки здатна викликати алергію. У частини з них реакцію провокує м'ясо у будь-якому вигляді, а деякі реагують лише на сиру курятину, але без проблем вживають продукцію, що пройшла термічну обробку.

Також важливо відзначити, що лише незначна частина алергіків, чутливих до курячих яєць та пера, реагує на куряче м'ясо. Чутливість до алергенів курячого м'яса можуть також проявити люди з підтвердженою алергією на м'ясо куріпок, фазанів, гусей, качок та індички, а також на морепродукти.

Алергія на курятину розвивається незалежно від віку – може відзначатись протягом усього життя, починаючи з раннього дитинства, а може виникати вже у дорослому віці. У деяких дітей гіперчутливість до курячого м'яса із віком, навпаки, зникає.

Покази до призначення

Аналіз призначають пацієнтам, які мають симптоми алергічної реакції після вживання їжі з курячим м'ясом. Найбільш типовими проявами є:

 • зі сторони шлунково-кишкового тракту – діарея, біль у животі, нудота та блювання;
 • по шкірі – можуть з'явитися висипання та почервоніння, турбувати свербіж чи печіння;
 • зі сторони дихальної системи – задишка, кашель, хрипи у бронхах;
 • ознаки анафілаксії – блідість шкіри, ослаблений пульс, непритомність;
 • набряки

  Антитела IgE к аллергенам куриного мяса – лабораторный анализ, использующийся для диагностики аллергии на курятину.

  Мясо курицы – один из популярнейших продуктов питания во всем мире. Куры выращиваются повсеместно, благодаря чему их численность на планете составляет около 19 миллиардов особей – это самый распространенный вид птиц.

  Курятина является важной частью здорового рациона благодаря высокому содержанию белка (до 19%) в сочетании с низкой жирностью (около 2%), значительному количеству витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9 и В12), С, Е, Н и РР. Куриное мясо богато фосфором, железом, хромом, магнием, кобальтом, кальцием и калием.

  Мясо курицы рекомендуется включать в рацион детей и пожилых людей, пациентов с гастритом и язвой, сахарным диабетом, болезнями суставов и сосудов. Предпочтение рекомендуют отдавать отварному или запеченному мясу. С точки зрения диетологии наиболее ценной частью тушки является филе (куриная грудка).

  Пищевая аллергия на курятину встречается относительно редко. Если куриные яйца включаются в топ-8 пищевых аллергенов, а куриное перо – в десятку основных респираторных, то на долю мяса курицы приходится менее 5% случаев пищевых аллергий. С учетом массовости употребления (более 40% мяса, употребляемого в пищу, приходится именно на курятину, каждый человек ежегодно употребляет его десятками килограмм), можно смело называть куриное мясо гипоаллергенным продуктом.

  Тем не менее у незначительного количества людей курятина всё же способна вызывать аллергию. У части из них реакцию провоцирует мясо в любом виде, а некоторые реагируют только на сырую курятину, но без проблем едят продукцию, прошедшую термическую обработку.

  Также важно отметить, что лишь малая часть аллергиков, чувствительных к куриным яйцам и перу, реагирует на куриное мясо. Чувствительность к аллергенам куриного мяса могут также проявить люди с подтвержденной аллергией на мясо куропаток, фазанов, гусей, уток и индейки, а также на морепродукты.

  Аллергия на курятину развивается вне зависимости от возраста – может отмечаться на протяжении всей жизни, начиная с раннего детства, а может возникать уже во взрослом возрасте. У некоторых детей гиперчувствительность к куриному мясу с возрастом, наоборот, исчезает.

  Показания к назначению

  Анализ назначают пациентам, у которых отмечаются симптомы аллергической реакции после употребления пищи с куриным мясом. Наиболее типичными проявлениями являются:

  • со стороны желудочно-кишечного тракта – диарея, боли в животе, тошнота и рвота;
  • по коже – могут появиться высыпания и покраснение, беспокоить зуд или жжение;
  • со стороны дыхательной системы – одышка, кашель, хрипы в бронхах;
  • признаки анафилаксии – бледность кожи, ослабленный пульс, потеря сознания;
  • отечность языка, нёба, гортани, шеи, лица;
  • аллергический насморк или аллергический конъюнктивит.

  Учитывая, что курятина редко провоцирует аллергию, врач может исключить в первую очередь более распространенные аллергены. Анализ назначается аллергологом, иногда гастроэнтерологом или дерматологом.

  Значение результатов

  Уровень антител может быть:

  • клинически несущественным (характерен для пациентов без аллергии) – ≤ 0,35 IU/ml;
  • очень низким - 0,36 - 0,50 IU/ml;
  • низким - 0,51 - 1,0 IU/ml;
  • средним - 1,1 - 5,0 IU/ml;
  • высоким - 5,1 - 25,0 IU/ml;
  • очень высоким - 25,1 - 75,0 IU/ml;
  • исключительно высоким - > 75 IU/ml.

  Низкий уровень антител необязательно указывает на отсутствие аллергии – причиной такого результата может быть длительное отсутствие контакта с аллергеном. Потому важно, чтобы результаты анализа интерпретировал врач.

  Подготовка к обследованию: не нужна.

  Материал для исследования: кровь из вены.

  Метод исследования: ИФА.

  Срок проведения: 2 рабочих дня.

  язика, піднебіння, гортані, шиї, обличчя;
 • алергічний нежить чи алергічний кон'юнктивіт.

Враховуючи, що курятина рідко провокує алергію, лікар може виключити насамперед найпоширеніші алергени. Аналіз призначається алергологом, іноді гастроентерологом чи дерматологом.

Значення результатів

Рівень антитіл може бути:

 • клінічно несуттєвим (характерний для пацієнтів без алергії) – ≤ 0,35 IU/ml;
 • дуже низьким – 0,36 – 0,50 IU/ml;
 • низьким – 0,51 – 1,0 IU/ml;
 • середнім – 1,1 – 5,0 IU/ml;
 • високим – 5,1 – 25,0 IU/ml;
 • дуже високим – 25,1 – 75,0 IU/ml;
 • виключно високим -> 75 IU/ml.

Низький рівень антитіл необов'язково вказує на відсутність алергії – причиною такого результату може бути тривала відсутність контакту з алергеном. Тому важливо, щоб результати аналізу інтерпретував лікар.

Підготовка до обстеження: не потрібна.

Матеріал для дослідження: кров з вени.

Метод дослідження: ІФА.

Термін проведення: 2 робочі дні.