Пакет «Метаболічний №1»

Код: 020

Час виконання: 6 роб. дн.

Ціна у Київ

6245 грн

Запис на аналізи

Опис аналізу:

 Гомоцистеїн ;
 Феритин ;
 Фолієва кислота;
 Вітамін В-12 (Ціанокобаламін);
 Лактат;
 Магній (Mg);
 Кальцій іонізований (iСа);
 Мідь (Cu);
 Цинк (плазма гепарин) (Zn);
 Лужна фосфатаза;
 Сечова кислота;
 Сечовина;
 Аланінамінотрансфераза (АLТ);
 Аспартатамінотрансфераза (АSТ);
 Тригліцериди;
 Креатинін;
 Загальний білок;
 Глюкоза;
 Білірубін загальний;
 Лактатдегідрогеназа (LDH);
 Креатинфосфокіназа загальна (КФК);
 Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.;
 Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ);
 Гліадин, антитіла IgA;
 Гліадин, антитіла IgG;
 Антитіла IgE до алергенів казеїна;
 Аналіз кала загальний (копрограма);
 Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми;
 Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3);
 Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time  - кількісн.;
 Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
 Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.;
 Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
 Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма;
 Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма;

Запис на аналізи