Пакет №021 «Метаболічний №2»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Глюкоза; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Діаміноксидаза (ДАО); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма; Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG; Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG; Трихінели (Trichinella), антитіла IgG; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР; Кальпротектин в калі - кількісн.

Код: 021

Час виконання: 6 роб.дн.

Ціна у Київ

11500,00 грн

Опис аналізу:

 Гомоцистеїн ;
 Феритин ;
 Фолієва кислота;
 Вітамін В-12 (Ціанокобаламін);
 Лактат;
 Магній (Mg);
 Кальцій іонізований (iСа);
 Мідь (Cu);
 Цинк (плазма гепарин) (Zn);
 Лужна фосфатаза;
 Сечова кислота;
 Сечовина;
 Аланінамінотрансфераза (АLТ);
 Аспартатамінотрансфераза (АSТ);
 Тригліцериди;
 Креатинін;
 Загальний білок;
 Глюкоза;
 Білірубін загальний;
 Лактатдегідрогеназа (LDH);
 Креатинфосфокіназа загальна (КФК);
 Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.;
 Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ);
 Гліадин, антитіла IgA;
 Гліадин, антитіла IgG;
 Антитіла IgE до алергенів казеїна;
 Аналіз кала загальний (копрограма);
 Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми;
 Діаміноксидаза (ДАО);
 Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3);
 Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time  - кількісн.;
 Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
 Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.;
 Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
 Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма;
 Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма;
 Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig;
 Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG;
 Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG;
 Трихінели (Trichinella), антитіла IgG;
 Тиреотропний гормон (TSH);
 Тироксин вільний (FT4);
 Трийодтиронін вільний (FT3);
 Антитіла до тиреопероксидази (APO);
 Генетика метаболізму фолатів  (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР;
 Кальпротектин в калі - кількісн.