Пакет «Метаболічний №3»

Код: 022

Час виконання: 6 роб. дн.

Ціна у Київ

9450 грн

Запис на аналізи

Опис аналізу:

Гомоцистеїн ;
Феритин ;
Фолієва кислота;
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін);
Лактат;
Магній (Mg);
Кальцій іонізований (iСа);
Мідь (Cu);
Цинк (плазма гепарин) (Zn);
Лужна фосфатаза;
Сечова кислота;
Сечовина;
Аланінамінотрансфераза (АLТ);
Аспартатамінотрансфераза (АSТ);
Тригліцериди;
Креатинін;
Загальний білок;
Білірубін загальний;
Лактатдегідрогеназа (LDH);
Креатинфосфокіназа загальна (КФК);
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.;
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ);
Гліадин, антитіла IgA;
Гліадин, антитіла IgG;
Антитіла IgE до алергенів казеїна;
Аналіз кала загальний (копрограма);
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми;
Діаміноксидаза (ДАО);
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3);
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.;
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма;
Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма;
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig;
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG;
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG;
Трихінели (Trichinella), антитіла IgG;
Тиреотропний гормон (TSH);
Тироксин вільний (FT4);
Трийодтиронін вільний (FT3);
Антитіла до тиреопероксидази (APO);
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР;
Кальпротектин в калі - кількісн.;
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ);
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ);
Холестерин;
Індекс HOMA-IR: Інсулін, Глюкоза в крові.

Запис на аналізи