Пакет № 022 «Метаболічний №3»: Гомоцистеїн ; Феритин ; Фолієва кислота; Вітамін В-12 (Ціанокобаламін); Лактат; Магній (Mg); Кальцій іонізований (iСа); Мідь (Cu); Цинк (плазма гепарин) (Zn); Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АLТ); Аспартатамінотрансфераза (АSТ); Тригліцериди; Креатинін; Загальний білок; Білірубін загальний; Лактатдегідрогеназа (LDH); Креатинфосфокіназа загальна (КФК); Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.; Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ); Гліадин, антитіла IgA; Гліадин, антитіла IgG; Антитіла IgE до алергенів казеїна; Аналіз кала загальний (копрограма); Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми; Діаміноксидаза (ДАО); Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3); Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.; Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.; Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма; Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма; Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig; Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG; Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG; Трихінели (Trichinella), антитіла IgG; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Трийодтиронін вільний (FT3); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР; Кальпротектин в калі - кількісн.; Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ); Холестерин; Індекс HOMA-IR: Інсулін, Глюкоза в крові.

Код: 022

Час виконання: 6 роб.дн.

Ціна у Київ

10830,00 грн

Опис аналізу:

Гомоцистеїн ;
Феритин ;
Фолієва кислота;
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін);
Лактат;
Магній (Mg);
Кальцій іонізований (iСа);
Мідь (Cu);
Цинк (плазма гепарин) (Zn);
Лужна фосфатаза;
Сечова кислота;
Сечовина;
Аланінамінотрансфераза (АLТ);
Аспартатамінотрансфераза (АSТ);
Тригліцериди;
Креатинін;
Загальний білок;
Білірубін загальний;
Лактатдегідрогеназа (LDH);
Креатинфосфокіназа загальна (КФК);
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.;
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ);
Гліадин, антитіла IgA;
Гліадин, антитіла IgG;
Антитіла IgE до алергенів казеїна;
Аналіз кала загальний (копрограма);
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми;
Діаміноксидаза (ДАО);
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3);
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 типи, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - якісн.;
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, методом ПЛР Real-Time - кількісн.;
Бак дослідження (слизова зіву) + антибіотикограма;
Бак дослідження (слизова носу) + антибіотикограма;
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+Ig;
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG;
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG;
Трихінели (Trichinella), антитіла IgG;
Тиреотропний гормон (TSH);
Тироксин вільний (FT4);
Трийодтиронін вільний (FT3);
Антитіла до тиреопероксидази (APO);
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР;
Кальпротектин в калі - кількісн.;
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ);
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ);
Холестерин;
Індекс HOMA-IR: Інсулін, Глюкоза в крові.