Пакет «Метаболічний №4»

Код: 023

Час виконання: 4 роб.дн.

Ціна у Київ

4500 грн

Запис на аналізи

Опис аналізу:

Гомоцистеїн;
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін);
Фолієва кислота;
Феритин;
Кальцій іонізований (iСа);
Цинк (плазма гепарин) (Zn);
Магній (Mg);
Мідь (Cu);
Лужна фосфатаза;
Аланінамінотрансфераза (АLТ);
Аспартатамінотрансфераза (АSТ);
Тригліцериди;
Глюкоза;
Сечова кислота;
Сечовина;
Креатинін;
Загальний білок;
Білірубін загальний;
Лактатдегідрогеназа (LDH);
Креатинфосфокіназа загальна (КФК);
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) - кількісн.;
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ);
Гліадин, антитіла IgA;
Гліадин, антитіла IgG;
Антитіла IgE до алергенів казеїна;
Лактат;
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3);
Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) букальний зішкріб, плазма ЕДТА, методом ПЛР;
Аналіз кала загальний (копрограма);
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми

Запис на аналізи