Пакет №36 «Нейроинфекции»: Цитомегаловирус (CMV), плазма, методом ПЦР – качествен.; Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЦР; Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЦР; Эпштейн-Барр вирус, плазма, методом ПЦР; Токсоплазма (Toxoplasma gondii), плазма методом ПЦР; Трепонемный антиген (антитела методом TPHA), маркер сифилиса

Код: 9036

Время: 3 раб.дн.

Цена в Киев

1660,00 грн

Описание анализа:

- цитомегаловирус (CMV) (плазма) – методом ПЦР

- герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (плазма) – методом ПЦР

- герпес (Varicella zoster) 3 тип (плазма) – методом ПЦР

- Эпштейнa-Барр вирус (плазма) – методом ПЦР

- токсоплазма (Toxoplasma gondiі) (плазма) – методом ПЦР

- трепонемный антиген