Гістологічне дослідження (біопсія)

Код: 4701

Час виконання: 10 роб.дн.

Ціна у Київ

500,00 грн

Опис аналізу:

Гістологічне дослідження (біопсія) - лабораторне дослідження частинок тканин пацієнта, отриманих шляхом біопсії. Гістологічне дослідження - достовірний спосіб підтвердження онкологічних захворювань.

Зразок, отриманий під час біопсії, називається біоптат і може відбиратися з найрізноманітніших органів людського організму. Зазвичай, це матеріали, взяті в ході гастробіопсії, колонобіопсіі, бронхобіопсіі, біопсії ЛОР-органів, біопсії органів сечостатевої системи, кісток та ін.

Для відбору матеріалу може використовуватися кілька видів біопсії: ексцизійна, інцизійна, щипкова, петльова, скарифікаційна тощо. Після отримання зразка, він фіксується за допомогою спеціальних розчинів (наприклад, формаліну) і проходить подальшу обробку (дегідратація, просочення парафіном). Після цього зі зразка формуються ультратонкі зрізи, які розміщуються на скельцях і доступні для подальшого дослідження.

Методика відбору зразків і їх попередньої обробки спрямована на збереження клітин в стані, максимально наближеному до прижиттєвої структури. Відповідним чином отриманий і оброблений матеріал, вивчається лікарем під мікроскопом на предмет виявлення патологічних змін.

Покази до гістологічного дослідження біоптату

Дослідження призначається, насамперед, онкологами за підозри на наявність новоутворень. Гістологічне дослідження матеріалів, відібраних шляхом біопсії, застосовується з метою:

  • диференціальної діагностики пухлинних, непухлинних і передпухлинних процесів;
  • підтвердження або виключення онкологічної патології;
  • обґрунтування вибору методики лікування (променева, хіміотерапія або хірургічне втручання).

Крім того, гістологія може застосовуватися в діагностиці інших патологій (як запального, так і не запального характеру). Отриманий внаслідок біопсії зразок (біоптат) зазвичай зберігається і надалі, за умови достатньої якості препарату, доступний для повторних досліджень.

Інтерпретація результатів

В результаті проведеного дослідження пацієнту видається бланк, на якому вказується опис проведеного дослідження та перелік виявлених відхилень від норми в морфологічній будові клітин. На підставі цих даних, лікарем ставиться діагноз (описовий, орієнтовний або заключний).

У тому випадку, якщо інформації для постановки діагнозу занадто мало (таке можливо, наприклад, за недостатнього обсягу зразка або за поганої якості отриманого препарату), вказується лише опис даних мікроскопії.

Підготовка до обстеження

Немає необхідності в будь-якої підготовці пацієнта до гістологічного дослідження. Підготовчі заходи можуть знадобитися лише перед проведенням біопсії деяких органів. Наприклад, за відбору зразка з органів шлунково-кишкового тракту (шляхом проведення гостро- або колоноскопії), може знадобитися дотримання дієти і попереднє очищення кишечника.

Матеріал для дослідження: біоптат.

Метод дослідження: гістологічний.

Термін проведення дослідження: 7 робочих днів.