Пакет №10 "Печінкові проби"

Код: 9010

Час виконання: 1 роб. дн.

Ціна у

530 грн

Опис аналізу:

- білірубін загальний, прямий, непрямий

- аланінамінотрансфераза (АЛТ)

- аспартатамінотрансфераза (АСТ)

- лужна фосфатаза

- загальний білок

- g – глутамілтранспептидаза