Пакет №47 "Метаболічний"

Код: 9047

Час виконання: 1 роб. дн.

Ціна у Київ

2020 грн

Опис аналізу:

- Розгорнутий аналіз крові,

- Білірубін загальний, прямий, непрямий,

- Аланінамінотрансфераза (АЛТ),

- Аспартатамінотрансфераза (АСТ),

- Гамма-глутамілтранспептидаза,

- Лужна фосфатаза,

- Лактатдегідрогеназа,

- Холестерин,

- Тригліцериди,

- Ліпопротеїди низької щільності,

- Ліпопротеїди високої щільності,

- Загальний білок,

- Сечовина,

- Сечова кислота,

- Креатинін,

- Амілаза,

- Ліпаза,

- Глюкоза,

- Натрій,

- Калій,

- Кальцій,

- Залізо,

- Тиреотропний гормон (TSH),

- С-реактивний білок високочутливий (hsCRP),

- Креатинфосфокіназа загальна (КФК)