Пакет №47 «Метаболічний»: Розгорнутий аналіз крові; Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Гамма-глутамілтранспептидаза; Лужна фосфатаза; Лактатдегідрогеназа; Холестерин; Тригліцериди; Ліпопротеїди низької щільності; Ліпопротеїди високої щільності; Загальний білок; Сечовина; Сечова кислота; Креатинін; Амілаза; Ліпаза; Глюкоза; Натрій; Калій; Кальцій; Залізо; Тиреотропний гормон (TSH); С-реактивний білок високочутливий (hsCRP); Креатинфосфокіназа загальна (КФК)

Код: 9047

Час виконання: 1 роб.дн.

Ціна у Київ

3020,00 грн

Опис аналізу:

- Розгорнутий аналіз крові,

- Білірубін загальний, прямий, непрямий,

- Аланінамінотрансфераза (АЛТ),

- Аспартатамінотрансфераза (АСТ),

- Гамма-глутамілтранспептидаза,

- Лужна фосфатаза,

- Лактатдегідрогеназа,

- Холестерин,

- Тригліцериди,

- Ліпопротеїди низької щільності,

- Ліпопротеїди високої щільності,

- Загальний білок,

- Сечовина,

- Сечова кислота,

- Креатинін,

- Амілаза,

- Ліпаза,

- Глюкоза,

- Натрій,

- Калій,

- Кальцій,

- Залізо,

- Тиреотропний гормон (TSH),

- С-реактивний білок високочутливий (hsCRP),

- Креатинфосфокіназа загальна (КФК)